Search

پنجشنبه 14 مهر 1401

منو

لیست قیمت حدیده میلیمتر

لیست قیمت حدیده میلیمتر

 

1.سایز 3                        55.000 ریال

2.سایز 4                        55.000 ریال

3.سایز 5                        65.000 ریال

4.سایز 6                        75.000 ریال

5.سایز 8                        95.000 ریال

6. سایز 10                     11.000 ریال

7. سایز 12                     12.000 ریال

8. سایز 14                     14.000 ریال

9. سایز 16                   180.000 ریال

10. سایز 18                 190.000 ریال

11. سایز 20                 220.000 ریال

12. سایز 22                 285.000 ریال

13. سایز 24                 350.000 ریال

14. سایز 30                 550.000 ریال

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است