Search

پنجشنبه 14 مهر 1401

منو

لیست قیمت حدیده UNF

لیست قیمت حدیده دنده ریز UNF

 

1.سایز 28-1/4                22.000 ریال

2.سایز 24-16 /5             23.000 ریال

3. سایز 24-3/8              0000 34ریال

4. سایز 20-1/2             280.000 ریال

5. سایز 20-7/16            370.000 ریال

6. سایز 5/8                  450.000 ریال

7. سایز 3/4                  680.000 ریال

8. سایز 1 اینچ                14500.00 ریال

9. سایز 7/8                  22500.00 ریال

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است