Search

پنجشنبه 20 مرداد 1401

منو

لیست قیمت قلاویزهای دستی

لیست قیمت قلاویزها میلیمتر دستی

1. سایز 2                       65.000 ریال

2. سایز3                        65.000 ریال

3. سایز4                        75.000 ریال

4. سایز5                        75.000 ریال

5. سایز6                        80.000 ریال

6. سایز8                        120.000 ریال

7. سایز 10                   150.000 ریال

8. سایز  12                  165.000 ریال

9. سایز 14                   185.000 ریال

10. سایز 16                 245.000 ریال

11. سایز 18                 280.000 ریال

12. سایز 20                 280.000 ریال

13. سایز 22                 330.000 ریال

14. سایز 24                 350.000 ریال

15. سایز 30                 750.000 ریال

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است