Search

دوشنبه 13 تير 1401

منو

اینسایز

________

لیست انواع کولیس استن استیل، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، در جعبه های سبز رنگ با دقت 0.02mm :

کولیس استن استیل15 سانت(3مدل)

کولیس استن استیل20 سانت(3مدل)

کولیس استن استیل30 سانت(3مدل)

کولیس استن استیل15 سانت-دقت:0.05mm

کولیس استن استیل15 سانت-دقت:0.05mm

کولیس استن استیل15 سانت-دقت:0.05mm

کولیس استن استیل45 سانت فک10 سانت

کولیس استن استیل50 سانت فک 10سانت

 

 

 

_______________________________________________________ لیست انواع کولیس 

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است